II Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów

11 czerwca 2022 roku uczestniczyłam w II Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów, którego tematem była „Socjoterapia w wielu perspektyw”. Zaproszeni prelegenci przedstawili zastosowanie socjoterapii w różnych zakresach, począwszy od psychiatrii poprzez resocjalizację, aż do pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieci i młodzieży. Podczas spotkania podjęto także tematykę związaną trudnościami, jakie wystąpiły podczas funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych w czasie
Konferencja PTPPd

Zespół psychodynamiczni-gdynia.pl na Konferencji PTPPd

W dniach 5-6 września 2019 roku zespół Psychodynamiczni-Gdynia uczestniczył w VIII Konferencji Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie.
Barbara Wota

Zespół psychodynamiczni-gdynia.pl na Konferencji PSSiT

8 czerwca 2019 roku nasz zespół uczestniczył w II Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów. Jedną z prelegentek na konferencji była nasza koleżanka z zespołu Barbara Wota,
II Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów

Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.

W dniu 8 czerwca 2019 roku wybieramy się na II Konferencję Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.
Psychoterapia Gdynia

VIII Sympozjum PTPPd w Krakowie

W dniach 15-16 września 2018 roku uczestniczyliśmy w VIII Sympozjum PTPPd w Krakowie.
Psychoterapia Gdynia

W najbliższych planach…

W dniach 15-16 września 2018 roku wybieramy się na VIII Sympozjum PTPPd w Krakowie.

VII Konferencja PTPPD

W dniach 16-19 września 2017 roku uczestniczyliśmy kolejny raz w konferencji, której głównymi prelegentami był prof. Otto Kernberg i prof. Eve Caligor. Mieliśmy również przyjemność i możliwość uczestniczyć w prowadzonych przez nich superwizjach.