Psychoterapia Gdynia

O psychoterapii

Psychoterapia psychodynamiczna pozwala na złagodzenie objawów związanych z problemem pacjenta i doprowadzenie do zmian osobowości w kierunku osobowości dojrzałej (zdrowej).

Podejście psychodynamiczne zostało opracowane na podstawie współczesnej psychiatrii i uznanych koncepcji psychoanalitycznych. Paradygmat psychodynamiczny zakłada, że rozumienie psychicznego funkcjonowania człowieka wymaga obserwacji i refleksji nad nieświadomością. Życiem człowieka oprócz świadomych mechanizmów działania kierują również nieświadome potrzeby, pragnienia, wewnętrzne konflikty i sposoby interpretowania rzeczywistości.

W pracy w podejściu psychodynamicznym istotne znaczenie odgrywa zjawisko przeniesienia. Polega ono na tym, że pacjent nieświadomie przenosi uczucia doznawane wobec innych ludzi na osobę psychoterapeuty. W trakcie nawiązywania relacji terapeutycznej pacjent zaczyna się zachowywać w stosunku do psychoterapeuty podobnie jak do innych ludzi ze swojego otoczenia. W tej metodzie terapeuta prezentuje postawę aktywną, co oznacza, że w odpowiednich momentach sesji zatrzymuje on uwagę pacjenta przy występujących u niego uczuciach, co pozwala pacjentowi zauważyć swoje afekty, przeanalizować je a co najważniejsze – zrozumieć.

W naszych gabinetach stosujemy podejście zgodne z „Krakowską Szkołą Myślenia Psychodynamicznego” – co oznacza, że w leczeniu zaburzeń emocjonalnych preferujemy pragmatyczną wersję psychoterapii psychodynamicznej z uwzględnieniem farmakoterapii. Kładziemy szczególny nacisk na indywidualizowanie technik psychoterapeutycznych w zależności od problematyki pacjenta.

Nasz zespół psychoterapeutów w Gdyni prowadzi

Zajmujemy się również prowadzeniem superwizji.