Konferencja PTPPd

Konferencje / Podnoszenie kwalifikacji

W dniach 5-6 września 2019 roku zespół Psychodynamiczni-Gdynia uczestniczył w VIII Konferencji Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie.

Konferencję objęły patronatem Szpital kliniczny im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie oraz magazyn psychologiczny Charaktery. Głównymi prelegentami konferencji byli Karin Ensink i Frank Yeomans, ich prezentacje skoncentrowały się wokół próby przedstawienia diagnozy różnicowej pomiędzy zaburzeniami osobowości w okresie adolescencji a kryzysem tożsamości oraz terapią młodych dorosłych doświadczających kłopotów z wejściem w samodzielną dorosłość.

Autor: Barbara Wota