Anna Orzołek

Psycholog, Psychoterapeuta

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. w Centrum Interwencji Kryzysowej, Fundacji Wspierania Rodzin „Przystań” oraz Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku na Oddziale Dziecięco – Młodzieżowym i Ogólnopsychiatrycznym.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych, psychoterapię młodzieży oraz grupy wsparcia. Zajmuję się również prowadzeniem psychoedukacji dla dzieci i młodzieży poprzez realizację autorskich projektów w pomorskich szkołach.

Obecnie pracuję w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku oraz prowadzę prywatną praktykę. Współprowadzę zajęcia w ramach Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Edukacja specjalistyczna

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

(specjalność: psychologia kliniczna dorosłego oraz psychologia dzieci i młodzieży)

Absolwentka Studium Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Obecnie jestem w trakcie IV roku Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej  w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne